لوگو دکتر فرشته عباسلو
Search
Close this search box.

بایگانی هیسترکتومی

مراقبت‌های بعد از جراحی هیسترکتومی
هیسترکتومی

مراقبت‌های بعد از عمل جراحی هیسترکتومی

بعد از انجام عمل هیسترکتومی، معمولا بیمار برای یک یا دو شب در بیمارستان می‌ماند و سپس می‌تواند به خانه برگردد. بنابراین، مراقبت‌های بعد از